+48 42 23 71 170

Psycholog Łódź

Szukasz dobrego psychologa w Łodzi? Jesteś w dobrym miejscu! Specjalizujemy się w psychologii, psychoterapii, terapii par, dzieci oraz doradztwie zawodowym. Łączy nas chęć pomocy innym i dzielenia się swoją wiedzą. Wyślij nam swoje imię i numer telefonu, a my podpowiemy czy terapia jest dla Ciebie i pomożemy wybrać najlepszego specjalistę.

MARTYNA KOWALSKA

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Aktywnie doskonale umiejętności terapeutyczne i poszerzam swoją wiedzę. Jestem doktorantką na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią, a także projektowaniem i prowadzeniem warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Martyna Kowalska
Martyna Kowalska
Katarzyna Bik

KATARZYNA BIK

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i dorosłymi, udzielając różnych form wsparcia, prowadząc warsztaty oraz zajęcia terapeutyczne.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią osób dorosłych i dzieci.

JAN MIEDZIAK

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem m.in. na Oddziale Zaburzeń Psychotycznych CSK UM w Łodzi, w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR, w Centrum Służby Rodzinie, a także w placówkach świadczących pomoc psychologiczną.

Na co dzień szkolę się i pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z elementami terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). W relacji z pacjentem dbam o stworzenie bezpiecznej atmosfery, ważna dla mnie jest empatia, autentyczność i zrozumienie. Do głównych obszarów mojej pracy należą zaburzenia lękowe, depresyjne, negatywne wzorce zachowań oraz trudne sytuacje życiowe.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się psychoterapią dorosłych.

Jan Miedziak
Jarosława Kwaśniak

JAROSŁAWA KWAŚNIAK

Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ukończyłam kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, zajmuję się również psychoterapią dorosłych.

Od wielu lat pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami pragnącymi poprawy relacji ze swoimi dziećmi, szczególnie nastoletnimi.

W Centrum Terapii i Rozwoju pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresji, czują się zagubieni, doświadczają napięcia, stresu i problemów, o których chcą porozmawiać i otrzymać profesjonalne wsparcie.

MARTA BIERNACKA

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie uczę się psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zajmuję się pacjentami z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi, lękowymi, odżywiania oraz tymi, u których wystąpiły psychosomatyczne objawy tychże zaburzeń (m.in. problemy seksualne, problemy ze snem czy brak satysfakcji z życia).

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży.

Marta Biernacka
Marta Biernacka
Beata Sielaczek

BEATA SIELACZEK

Jestem psychoterapeutą, pedagogiem, terapeutą SI oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, oświatowych, w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Centrum Terapii i Rozwoju w Łodzi zajmuję się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

GABRIELA ADAMCZEWSKA

Jestem psychoterapeutką, specjalistką psychoterapii uzależnień w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Terapia rodzin i par”. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Fundacji Uwolnienie, Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia Monar, a także w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego oraz jako Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

W pracy najważniejsza jest dla mnie empatia i szacunek do drugiej osoby. W Centrum Terapii i Rozwoju w Łodzi udzielam wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, młodzieży. Zajmuję się również terapią uzależnień.

Gabriela Adamczewska
Monika Wojciechowska

MONIKA WOJCIECHOWSKA

Jestem psychologiem i instruktorem terapii uzależnień. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytet SWPS w Warszawie.

W pracy z pacjentami koncentruję się na problemach, które często towarzyszą osobom zmagającym się z uzależnieniami oraz ich rodzinom tj. zaburzenia nastroju (lęki, epizody depresyjne), przemoc , trudności w utrzymywaniu i nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się wsparciem osób z uzależnieniami oraz zaburzeniami odżywania.

ANNA SŁOCZYŃSKA

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i terapeutą SI. Warsztat zawodowy doskonalę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Crescentia. Pracuję jako psycholog. Staram się nieustannie poszerzać umiejętności terapeutyczne poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzę poradnictwo rodzinne, udzielam wsparcia rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzę także szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Anna Słoczyńska
Klaudia Woźniak

KLAUDIA WOŹNIAK

Jestem terapeutą, pedagogiem rozwijającym swój warsztat o 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w placówkach ukierunkowanych na wsparcie terapeutyczne w Łodzi, Krakowie czy Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się jakościową poprawą zdrowia psychicznego (w tym zachowania), terapią, profilaktyką, psychoedukacją mającą wpływ na rozwój osobisty przy użyciu technik potwierdzonych naukowo.

EDYTA KLIMCZAK

Jestem psycholożką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym. Ukończyłam studia psychologiczne oraz seksuologię kliniczną. Oprócz pracy gabinetowej, rozwijam się naukowo w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, trudności w sferze seksualnej, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, trudności z asertywnością, trudności w kontaktach interpersonalnych, związku, kryzysu życiowego.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się konsultacjami psychologicznymi i seksuologicznymi oraz psychoterapią i terapią seksuologiczną osób dorosłych.

Edyta Klimczak
Marzena Rapacka-Serwa

MARZENA RAPACKA-SERWA

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, seksuolożką, filozofką i pedagożką. Aktualnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej WSB-NLU oraz biorę udział w programie „Praca z pacjentem LGBTQ+”.

Ukończyłam studia z zakresu Psychologii zdrowia i jakości życia, Psycho-pedagogiki, Pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych oraz Seksuologii Klinicznej. Obecnie certyfikuję się z Psychologii Klinicznej i Osobowości w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis. Ponadto, ukończyłam Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim i zdobyte tam kompetencje stosuję w pracy, łącząc psychologię z filozofią.

W Centrum Terapii i Rozwoju pracuje z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą.
Pomagam uporać się z depresją, kryzysami, lękami, problemami w relacjach i niskim poczuciem wartości na drodze do osiągnięcia lepszej jakości życia. Prowadzę także terapię małżeństw i par zmagających się z konfliktami emocjonalnymi i rodzinnymi oraz zaburzającymi funkcjonowanie pacjentów w sferze seksualnej.

JOANNA KULIGOWSKA

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

W pracy ważne jest dla mnie integracyjne rozumienie człowieka i jego doświadczeń, tworzenie przestrzeni dla świadomego i bezpiecznego przeżywania uczuć. Korzystam z technik, które pozwalają wypracować bardziej sprzyjające i użyteczne wzorce reagowania oraz radzenia sobie z codziennymi problemami. Szczególnie bliskie są mi podejścia III fali CBT oraz Mindfulness. W relacji terapeutycznej kluczowe są dla mnie akceptacja, autentyczność oraz atmosfera zaufania i współpracy. Swoją pracę opieram na zasadach etyki zawodowej oraz poszanowania wartości i podmiotowości klienta. Poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez rozwój własny oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się terapią indywidualną dorosłych.

Joanna Kuligowska, psycholog w Centrum Terapii i Rozwoju
Joanna Kuligowska
Patrycja Rzeźnik

PATRYCJA RZEŹNIK

Jestem psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Ukończyłam 4-letnie Szkolenie Specjalizacyjne z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis w Łodzi. Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoje, ponad 10 letnie doświadczenie psychologiczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w Ośrodku Terapii Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, w przedszkolu, szkole i na stażach w oddziałach psychiatrycznych. Dodatkowo prowadziłam terapie grupowe dla młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz wsparciem ich rodziców.

MAGDALENA KULA

Z wykształcenia jestem pedagogiem i terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym. Ukończyłam także Szkołę Coachów w Akademii SET oraz kurs w zakresie coachingu mocnych stron. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam na licznych kursach i szkoleniach psychologicznych.

Pracuję w nurcie integracyjnym. W mojej pracy terapeutycznej szczególnie interesuje mnie współpraca z osobami borykającymi się z problemami związanymi z DDA i DDD. W pracy doradcy kariery, moim celem jest wspieranie i rozwijanie świadomości emocjonalnej oraz wykorzystywanie narzędzi coachingowych, aby pomóc klientom w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi i odkryciu ich potencjału.

W Centrum Terapii i Rozwoju zajmuję się terapią indywidualna osób dorosłych.

Magdalena Kula, psycholog w Centrum Terapii i Rozwoju
Magdalena Kula

Umów się na wizytę

Zadzwoń do nas pod +48 42 237 11 70 lub skorzystaj z formularza kontaktowego a my oddzwonimy do Ciebie, wysłuchamy Cię i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapewniamy poufność oraz pomoc na każdym etapie korzystania z naszych usług.

  Wpadnij do nas

  Zapraszamy do naszej siedziby w samym centrum Łodzi:

  Narutowicza 35/17
  Łódź

  centrumterapii-mapa

  poniedziałek-piątek: 9:00-21:00

  sobota: 9:00-16:00

  niedziela: nieczynne

  Chcesz umówić się do psychologa w Łodzi? Umów się na wizytę w naszym gabinecie przy al. Kościuszki 39 w samym centrum Łodzi. Nasz gabinet znajduje się w dogodnej lokalizacji w Śródmieściu — dotrzesz do niego wygodnie ze wszystkich dzielnic Łodzi. Z Retkini dojedziesz do nas wygodnie w mniej niż 15 min. Podobnie z Widzewa, Bałut czy Radogoszcza. Centrum Terapii i Rozwoju istnieje w Łodzi nieprzerwanie od ponad 10 lat. Staramy się docierać do szerokiego grona osób zainteresowanych usługami psychologa w Łodzi, stawiając na wysoką jakość terapii oraz dobrą lokalizację w centrum Łodzi.